Polityka jakości

Do realizacji celów polityki jakościowej wyodrębniliśmy kilka ważnych elementów procesu produkcyjnego oraz określiliśmy ich zadania:

Laboratorium surowca
ma za zadanie dokonać kontroli i segregacji skupowanego zboża.
Mieszarnia mąk
jest jednym z najważniejszych elementów w procesie produkcyjnym. Umożliwia mieszanie mąk o różnych właściwościach dla uzyskania założonej i stabilnej jakości gotowego produktu. Pozwala na dodawanie mikrododatków oraz makrododatków. Mieszarnia mąk posiada magazyny o łącznej pojemności 6000 ton wyrobów gotowych luzem, co daje możliwości leżakowania mąk minimum 2 tygodnie.
Dział Kontroli Jakości
opiera się na nowoczesnym laboratorium przeznaczonym do badań wyrobów gotowych.
Piekarnia doświadczalna
dokonuje próbnych wypieków celem potwierdzenia jakości produkowanych mąk. Tutaj opracowuje się i sprawdza receptury mieszanek mącznych. Wspólnie z piekarzami precyzuje się wymagania jakościowe dla każdej mąki zgodnie z potrzebami odbiorcy. Piekarnia ta stwarza możliwości szkolenia technologicznego pracowników odbiorców oraz własnej kadry.