WSPIERAMY POLSKICH ROLNIKÓW

WSPIERAMY POLSKICH ROLNIKÓW

Pomimo pojawienia się na polskim rynku znacznych ilości ukraińskiej pszenicy, jako firma współpracujemy jedynie z polskimi  producentami zboża. Nasze rodzime zboża spełniają wysokie kryteria jakościowe i są owocem pracy wielu pokoleń rolników, ich ciężkiej pracy i miłości do matki ziemi. Stabilność i opłacalność produkcji polskiego rolnictwa to także stabilność polskiego przemysłu przetwórstwa w tym młynarstwa. Współpracujemy z tysiącami gospodarstw rolnych głównie w centralnej, wschodniej i północnej części naszego kraju. W większości są to bardzo nowoczesne gospodarstwa prezentujące wysoką kulturę produkcji z zachowaniem najwyższej staranności jeśli chodzi o jakość produkowanego ziarna. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami, odwiedzamy ich gospodarstwa i zapewniamy, że polski rolnik jest dla nas najważniejszy.

 

INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

Dojazd
{t.} +48 29 645 75 60
{f.} +48 29 645 75 90