KONTAKT

INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.

Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

{e.} mlyn.jelonki@zmjelonki.pl

{NIP} 1180001489

{REGON} 011003435

{BDO} 000037366

{KRS} 0000101127

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy 984.060,00zł

Sekretariat {e.} biuro@zmjelonki.pl
{t.} +48 29 645 75 60
Dział Obsługi Klienta {t.} +48 29 645 75 66
{t.} +48 29 645 75 65
{m.} +48 668 163 643
Dział Skupu {t.} +48 29 645 75 68
{m.} +48 501 462 705
Dział Sprzedaży {t.} +48 29 645 75 63
{m.} +48 604 252 141
INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

Dojazd
{t.} +48 29 645 75 60
{f.} +48 29 645 75 90