Kontakt

Dane teleadresowe:

INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3
» www.zmjelonki.pl

NIP 118-00-01-489
REGON 011003435
KRS 0000101127 Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 984 060,00 zł

Centrala tel: +48 29 645 75 60
Sekretariat tel: +48 29 645 75 63
Dz. Sprzedaży tel: +48 29 645 75 66; 645 75 65
fax:+48 29 645 75 90
kom:+48 668 163 643
Dz. Zaopatrzenia tel: +48 29 645 75 68


e-mail: mlyn.jelonki@zmjelonki.pl


Hurtownia współpracująca:

Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo-Usługowe
"AGRO-MAT"
ul. Kilińskiego 72
39-300 Mielec

tel/fax: +48 17 582 80 75
tel. kom. +48 602 134 811